StartpaginaThe Natural Step

We laten ons leiden door vier basisprincipes

Principe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Onze belangrijkste materialen (stoffen) zijn hout, isolatie, aluminium en glas. Gekozen vanwege volledige mogelijkheid tot recyclage of natuurlijke afbreekbaarheid. Onze grootste uitstoot bij deze processen is CO2.

Principe 2

… niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Hout is onze belangrijkste grondstof. Het groeien van een boom vergt CO2. Bouwen in hout slaat CO2 op. Beiden helpen dus keihard om uitstoot van CO2 te compenseren en om de balans te helpen herstellen.

Principe 3

… de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Een door ons geleverde unit is ontworpen op 60 jaar levensduur, dat is dan dus één cycle. In 60 jaar groeit ook de nieuwe boom. Een unit kan op een eenvoudige fundatie (schroefpalen) worden geplaatst. Bij verwijdering of verplaatsing van de woning gaan deze gewoon mee. Opgeruimd staat netjes, impact op de bodem of natuur waar we stonden nagenoeg nihil.

Principe 4

… geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

In onze beleving staat de mens centraal. Een woning staat in de piramide van Mazlow als echte basisbehoefte om veiligheid en geborgenheid te bieden. Mensen hebben een uitvalsbasis nodig die betrokkenheid stimuleert.

Daarmee faciliteren we gezond functioneren van mensen in hun omgeving. Daarom zien onze woningen er anders uit en is de natuurlijke focus niet op de auto voor de deur maar op de community en het groen om ons heen. Thema’s als voorkomen van eenzaamheid, zorg voor elkaar, veiligheid en integratie worden zo op gezonde wijze gefaciliteerd.